News

방역 3대 패키지(방역지원금, 방역물품, 손실보상) 대상 및 신청방법

정부는 코로나19 방역 조치로 영업시간 제한을 받은 소상공인에게 올해 안에 방역지원금(정부지원금)을 지급하기로 했습니다. 현재 지급되고 있는 “소상공인 손실보상” 은 집합금지·영업시간제한에만 국한되기 때문에, 실제 매출이 적어져도 영업이익률 등을 따지기에 손실 보상을 받지 않는 곳이 많았습니다. 🔻 오미크론 실시간 확진자 이동경로 🔻 👉서울 👉부산 👉대구 👉인천 👉광주 👉대전 👉울산 👉세종 👉경기 👉강원 👉충북 👉충남 👉전북 👉전남 👉경북 …

방역 3대 패키지(방역지원금, 방역물품, 손실보상) 대상 및 신청방법 더 보기 »

오미크론 17개국서 보고..WHO “전 세계 확산 가능성 매우 높아”(종합)

The copyright belongs to the original writer of the content, and there may be errors in machine translation results. 版权归内容原作者所有。机器翻译结果可能存在错误。 原文の著作権は原著著作者にあり、機械翻訳の結果にエラーが含まれることがあります。 Hak cipta milik penulis asli dari konten, dan mungkin ditemukan kesalahan dalam hasil terjemahan mesin. Bản quyền thuộc về tác giả gốc của nội dung và có thể có lỗi trong kết quả dịch …

오미크론 17개국서 보고..WHO “전 세계 확산 가능성 매우 높아”(종합) 더 보기 »

美, 해외주둔 병력 검토 마무리..”주한미군 감축 없을 듯”

The copyright belongs to the original writer of the content, and there may be errors in machine translation results. 版权归内容原作者所有。机器翻译结果可能存在错误。 原文の著作権は原著著作者にあり、機械翻訳の結果にエラーが含まれることがあります。 Hak cipta milik penulis asli dari konten, dan mungkin ditemukan kesalahan dalam hasil terjemahan mesin. Bản quyền thuộc về tác giả gốc của nội dung và có thể có lỗi trong kết quả dịch …

美, 해외주둔 병력 검토 마무리..”주한미군 감축 없을 듯” 더 보기 »

오미크론 변이 확산세 계속..세계 17곳 확인(종합)

The copyright belongs to the original writer of the content, and there may be errors in machine translation results. 版权归内容原作者所有。机器翻译结果可能存在错误。 原文の著作権は原著著作者にあり、機械翻訳の結果にエラーが含まれることがあります。 Hak cipta milik penulis asli dari konten, dan mungkin ditemukan kesalahan dalam hasil terjemahan mesin. Bản quyền thuộc về tác giả gốc của nội dung và có thể có lỗi trong kết quả dịch …

오미크론 변이 확산세 계속..세계 17곳 확인(종합) 더 보기 »

[뉴욕마감]S&P 1.3% 반등..바이든, 당장은 제한조치 없다

The copyright belongs to the original writer of the content, and there may be errors in machine translation results. 版权归内容原作者所有。机器翻译结果可能存在错误。 原文の著作権は原著著作者にあり、機械翻訳の結果にエラーが含まれることがあります。 Hak cipta milik penulis asli dari konten, dan mungkin ditemukan kesalahan dalam hasil terjemahan mesin. Bản quyền thuộc về tác giả gốc của nội dung và có thể có lỗi trong kết quả dịch …

[뉴욕마감]S&P 1.3% 반등..바이든, 당장은 제한조치 없다 더 보기 »

“최선은 부스터샷”.. 바이든, 오미크론 대책 발표할 듯

The copyright belongs to the original writer of the content, and there may be errors in machine translation results. 版权归内容原作者所有。机器翻译结果可能存在错误。 原文の著作権は原著著作者にあり、機械翻訳の結果にエラーが含まれることがあります。 Hak cipta milik penulis asli dari konten, dan mungkin ditemukan kesalahan dalam hasil terjemahan mesin. Bản quyền thuộc về tác giả gốc của nội dung và có thể có lỗi trong kết quả dịch …

“최선은 부스터샷”.. 바이든, 오미크론 대책 발표할 듯 더 보기 »